Αν είχαν φαντασία, θα ανέθεταν την ονοματοδοσία του ιού, σε αυτούς που βαπτίζουν τις...

Σε συνέχεια των σχετικών κυβερνητικών αποφάσεων και των υποδείξεων του Υπουργείου Υγείας για την...