Αν είχαν φαντασία, θα ανέθεταν την ονοματοδοσία του ιού, σε αυτούς που βαπτίζουν τις θύελλες.......

    • content content content
    • content content content
    • content content content