Αν είχαν φαντασία, θα ανέθεταν την ονοματοδοσία του ιού, σε αυτούς που βαπτίζουν τις θύελλες.......

Σε συνέχεια των σχετικών κυβερνητικών αποφάσεων και των υποδείξεων του Υπουργείου Υγείας για την προστασία......

    • content content content
    • content content content
    • content content content